Meewerkend Voorman Binnendienst en Slijperij

Een coördinerende en functioneel leidinggevende functie, gericht op het realiseren van een optimaal verloop van uiteenlopende werkzaamheden in een onderlinge samenhang, zowel op de productieafdeling als in de slijperij.

Plant, coördineert, controleert en stuurt aan om tijdige oplevering te realiseren volgens technische en financiële klantspecificaties, vertaald naar (mede zelf opgestelde) budgetten en tekeningen.

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur ons je CV.

Het gemeenschappelijk doel is het coördineren van uiteenlopende werkzaamheden in een onderlinge samenhang, om samengestelde producten te leveren volgens vooraf overeengekomen klantspecificaties en bedrijfseconomische calculaties.

 • Vaststellen van product en projectdefinitie (functionele en technische eisen en begroting)
 • Uitvoeren van (deel)studies op haalbaarheid, technisch ontwerp en inpasbaarheid
 • Opstellen van planning en prioriteiten stellen voor zowel de productieafdeling als de slijperij
 • Leiding geven aan en controleren van werkzaamheden op beide afdelingen
 • Bewaken van kwaliteit en voortgang van productieorders, projecten en bijbehorende budgetten
 • Oplossen van (mogelijk complexe) problemen
 • (Laten) inkopen van goederen en diensten van derden (o.a. uitbesteedwerk)
 • (Laten) onderhouden van apparatuur en materiaal
 • Testen van machines en/of opstellingen in een interne testopstelling
 • Overleggen met interne afdelingen, klanten en hoofd werkplaats
 • Voeren van 1 op 1 gesprekken met werknemers van beide afdelingen
 • Gericht op het coördineren en mede uitvoering geven aan (delen van) specifieke productieorders in projectverband en aansturing van de slijperij
 • Kent elementen van werk voorbereiden, calculeren, aanvragen en beoordelen van offertes, plannen en budget- en voortgangsbewaking
 • Coördineert meerdere projecten en afdelingen tegelijk
 • Schakelt frequent om tussen verschillende projecten, vragen van projectleden of knelpunten die een acute reactie vereisen
 • Tijddwang als gevolg van projectdeadlines
 • De kennis dient naar inhoud en niveau gelijkwaardig te zijn aan HBO (deelcertificaten) aangevuld met cursussen en/of trainingen.
 • Ervaring in projectmanagement is gewenst
 • Zelfstandige aanpak binnen gestelde kaders met enige mate van indirect toezicht en goedkeuring voor wijzigingen
 • Interne contacten zijn van belang voor overleg, afstemming en probleemoplossing, optimale product- en proceskwaliteit en de voortgang van (delen van) het proces
 • Instructie, assistentie en ondersteuning van projectgroepen en werknemers van beide afdelingen
 • Fouten en/of onachtzaamheden kunnen leiden tot stagnaties, fouten in de uitvoering van het werk, kwaliteitsverlies en/of imagoverlies, met kans op tijdig ontdekken en herstellen
 • Verricht het werk grotendeels op de productieafdeling en slijperij, met enige hinder van lawaai en kans op lichamelijk letsel.
 • Aansturing van de slijperij, inclusief voorslijpwerk en werkinstructies
 • Organisatie en verbetering van de afdeling, inclusief het onderzoeken en testen van betere werkwijzen en methoden
 • Marktoriëntatie met betrekking tot ontwikkelingen en mogelijkheden in de slijpindustrie.

Uw vacaturekenmerk
Voorman Slijperij

Gewenste sollicitatiewijze
Cv per e-mail met begeleidend schrijven of telefonisch

Naam contactpersoon
Yme Postma

Afdeling
Sneek

Telefoonnummer
06-82815189

E-mailadres
yme@hmbuitzendorganisatie.nl